Browsing: Konstytucja RP

Wstęp Konstytucja RP – WstępKonstytucja RP jest nadrzędnym aktem prawnym Polski. Została uchwalona 2 kwietnia…